สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 44 8 4 7 56
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 40 10 2 3 52
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 30 7 8 9 45
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20 8 14 11 42
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 18 8 3 5 29
6 บ้านหัวดอย 18 6 3 5 27
7 บ้านรวมมิตร 15 11 6 8 32
8 ดอยลานพิทยา 15 7 2 7 24
9 บ้านห้วยหมากเอียก 15 2 7 1 24
10 แม่ยาววิทยา 12 8 3 7 23
11 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 12 6 4 6 22
12 เวียงแก้ววิทยา 12 5 3 6 20
13 บ้านห้วยชมภู 11 1 3 7 15
14 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 10 7 1 0 18
15 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 10 2 3 4 15
16 บ้านป่าสักไก่ 9 3 5 0 17
17 บ้านจะคือ 9 3 1 3 13
18 เชียงรายวิทยาคม 8 5 3 3 16
19 อนุบาลดงมหาวัน 8 1 2 3 11
20 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 7 11 1 10 19
21 บ้านป่าซาง 7 4 6 8 17
22 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 7 4 3 6 14
23 บ้านช่องลม 7 3 0 0 10
24 บ้านน้ำลัด 7 2 1 0 10
25 อบจ.เชียงราย 6 9 5 11 20
26 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 6 8 3 6 17
27 บ้านร่องปลาขาว 6 3 1 4 10
28 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 2 1 1 9
29 บ้านร่องบัวลอย 6 2 0 0 8
30 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 12 6 7 23
31 บ้านป่าซางเหนือ 5 10 3 6 18
32 สหศาสตร์ศึกษา 5 3 2 0 10
33 บ้านเวียงเดิม 5 2 6 2 13
34 บ้านปางคึก 5 2 1 5 8
35 บ้านนางแลใน 5 0 0 4 5
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 4 11 5 10 20
37 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 4 6 2 3 12
38 แม่มอญวิทยา 4 4 2 3 10
39 บ้านเมืองชุม 4 4 2 2 10
40 บ้านห้วยห้างป่าสา 4 3 0 1 7
41 บ้านโป่งน้ำตก 4 2 0 1 6
42 บ้านปงเคียน 4 1 6 6 11
43 มารีย์รักษ์ 4 1 5 4 10
44 บ้านกกน้อยวิทยา 4 1 3 3 8
45 บ้านโป่ง 4 0 0 0 4
46 บ้านดอน 3 11 6 5 20
47 บ้านโป่งเกลือ 3 6 1 5 10
48 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 3 4 2 4 9
49 บ้านแม่กรณ์ 3 4 0 4 7
50 บ้านเวียงชัย 3 3 2 0 8
51 บ้านนางแล 3 2 1 4 6
52 บ้านปุยคำ 3 2 1 2 6
53 บ้านห้วยทรายขาว 3 1 1 0 5
54 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
55 อนุบาลเวียงชัย 2 7 2 6 11
56 ห้วยพลูพิทยา 2 6 5 7 13
57 บ้านหนองหม้อ 2 4 4 1 10
58 บ้านโล๊ะป่าห้า 2 3 2 2 7
59 อนุบาลห้วยสัก 2 3 1 1 6
60 ร่องหวาย 2 2 2 1 6
61 บ้านเวียงกลาง 2 2 1 2 5
62 บ้านป่ายางมน 2 2 1 0 5
63 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 2 0 0 4
64 บ้านจำบอน 2 1 1 1 4
65 บ้านสมานมิตร 2 1 1 0 4
66 บ้านปางขอน 2 1 0 1 3
67 บ้านดอยฮาง 2 1 0 0 3
68 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 1 0 0 3
69 บ้านจอเจริญ 2 0 2 1 4
70 บ้านโป่งพระบาท 2 0 1 1 3
71 บ้านดงป่าเหมี้ยง 2 0 1 1 3
72 บ้านริมลาว 2 0 0 3 2
73 ผาขวางวิทยา 2 0 0 0 2
74 บ้านทุ่งหลวง 2 0 0 0 2
75 บ้านป่าแหย่ง 2 0 0 0 2
76 เทศบาล 2 หนองบัว 2 0 0 0 2
77 บ้านร่องเผียว 1 5 1 4 7
78 บ้านขัวแคร่ 1 3 1 3 5
79 อนุบาลหัวฝาย 1 3 1 1 5
80 บ้านปางริมกรณ์ 1 3 0 1 4
81 บ้านหนองบัวผาบ่ม 1 2 1 1 4
82 บ้านดอยงาม 1 1 2 4 4
83 ธารทิพย์ 1 1 2 0 4
84 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 1 2 0 4
85 บ้านป่าบง 1 1 1 4 3
86 บ้านชัยพฤกษ์ 1 1 1 3 3
87 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 1 2
88 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 0 2
89 ป่ายางหลวง 1 1 0 0 2
90 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1 0 2 1 3
91 บ้านผาเสริฐ 1 0 1 1 2
92 บ้านห้วยขม 1 0 1 1 2
93 บ้านทรายงาม 1 0 0 1 1
94 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 0 0 0 1
95 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
96 บ้านศรีเวียง 1 0 0 0 1
97 อนุบาลหทัยชนก 1 0 0 0 1
98 บ้านสันต้นขาม 0 6 1 2 7
99 บ้านโป่งช้าง 0 4 1 1 5
100 ร่องเบ้อวิทยา 0 2 2 0 4
101 บ้านค่ายเจริญ 0 2 1 1 3
102 บ้านถ้ำผาตอง 0 2 0 1 2
103 บ้านห้วยทราย 0 2 0 0 2
104 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 4 4 5
105 บ้านปางลาว 0 1 1 3 2
106 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 1 1 1 2
107 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 1 1 0 2
108 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 0 2
109 บ้านโป่งนาคำ 0 1 0 0 1
110 บ้านร่องห้า 0 1 0 0 1
111 บ้านสันกลาง 0 1 0 0 1
112 วัดจอเจริญสุขุมวาท 0 1 0 0 1
113 บ้านบ่อทอง 0 0 2 3 2
114 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 2 0 2
115 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 1 1 1
116 บ้านหัวดง 0 0 0 2 0
117 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 2 0
118 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 1 0
รวม 543 338 214 298 1,393