สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 19 16 8 43 44 8 4 7 56
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 17 15 10 42 40 10 2 3 52
3 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 9 5 3 17 18 8 3 5 29
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 8 14 3 25 30 7 8 9 45
5 บ้านหัวดอย 8 8 5 21 18 6 3 5 27
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 6 5 8 19 20 8 14 11 42
7 บ้านรวมมิตร 6 0 3 9 15 11 6 8 32
8 ดอยลานพิทยา 5 2 4 11 15 7 2 7 24
9 บ้านห้วยหมากเอียก 4 3 5 12 15 2 7 1 24
10 แม่ยาววิทยา 4 3 3 10 12 8 3 7 23
11 บ้านป่าสักไก่ 4 3 2 9 9 3 5 0 17
12 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 3 2 9 5 12 6 7 23
13 บ้านร่องปลาขาว 4 2 0 6 6 3 1 4 10
14 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 1 2 7 6 2 1 1 9
15 บ้านร่องบัวลอย 4 1 1 6 6 2 0 0 8
16 บ้านเมืองชุม 4 0 0 4 4 4 2 2 10
17 บ้านป่าซาง 3 3 2 8 7 4 6 8 17
18 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 3 2 2 7 12 6 4 6 22
19 บ้านห้วยชมภู 3 1 5 9 11 1 3 7 15
20 บ้านดอน 3 0 3 6 3 11 6 5 20
21 บ้านห้วยห้างป่าสา 3 0 0 3 4 3 0 1 7
22 เวียงแก้ววิทยา 2 8 4 14 12 5 3 6 20
23 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 2 3 2 7 10 7 1 0 18
24 บ้านโป่ง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
25 บ้านเวียงชัย 2 0 0 2 3 3 2 0 8
26 บ้านปุยคำ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
27 ผาขวางวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านน้ำลัด 1 4 3 8 7 2 1 0 10
29 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 4 2 7 10 2 3 4 15
30 อนุบาลดงมหาวัน 1 4 0 5 8 1 2 3 11
31 บ้านจะคือ 1 3 3 7 9 3 1 3 13
32 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1 3 2 6 7 11 1 10 19
33 บ้านนางแลใน 1 2 1 4 5 0 0 4 5
34 บ้านโป่งน้ำตก 1 2 1 4 4 2 0 1 6
35 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 1 1 3 5 7 4 3 6 14
36 เชียงรายวิทยาคม 1 1 2 4 8 5 3 3 16
37 บ้านเวียงเดิม 1 1 1 3 5 2 6 2 13
38 บ้านโป่งพระบาท 1 1 0 2 2 0 1 1 3
39 บ้านช่องลม 1 0 1 2 7 3 0 0 10
40 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1 0 1 2 3 4 2 4 9
41 แม่มอญวิทยา 1 0 0 1 4 4 2 3 10
42 บ้านแม่กรณ์ 1 0 0 1 3 4 0 4 7
43 ห้วยพลูพิทยา 1 0 0 1 2 6 5 7 13
44 บ้านหนองหม้อ 1 0 0 1 2 4 4 1 10
45 บ้านสมานมิตร 1 0 0 1 2 1 1 0 4
46 บ้านริมลาว 1 0 0 1 2 0 0 3 2
47 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านเวียงกือนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
49 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
51 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านสันต้นขาม 1 0 0 1 0 6 1 2 7
53 บ้านกกน้อยวิทยา 0 3 2 5 4 1 3 3 8
54 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 2 5 7 6 8 3 6 17
55 บ้านปางคึก 0 2 3 5 5 2 1 5 8
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 2 3 5 4 6 2 3 12
57 อบจ.เชียงราย 0 2 0 2 6 9 5 11 20
58 อนุบาลเวียงชัย 0 2 0 2 2 7 2 6 11
59 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 2 0 2 2 2 0 0 4
60 บ้านปงเคียน 0 1 3 4 4 1 6 6 11
61 สหศาสตร์ศึกษา 0 1 2 3 5 3 2 0 10
62 มารีย์รักษ์ 0 1 2 3 4 1 5 4 10
63 บ้านโป่งเกลือ 0 1 2 3 3 6 1 5 10
64 บ้านป่าซางเหนือ 0 1 1 2 5 10 3 6 18
65 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 1 1 2 4 11 5 10 20
66 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 1 2 3 1 1 0 5
67 บ้านปางขอน 0 1 1 2 2 1 0 1 3
68 บ้านดอยฮาง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
69 บ้านขัวแคร่ 0 1 1 2 1 3 1 3 5
70 อนุบาลหัวฝาย 0 1 1 2 1 3 1 1 5
71 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 2 2 1 2 5
72 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
73 บ้านทรายงาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
74 บ้านนางแล 0 0 2 2 3 2 1 4 6
75 บ้านห้วยขม 0 0 2 2 1 0 1 1 2
76 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
77 ร่องหวาย 0 0 1 1 2 2 2 1 6
78 บ้านจำบอน 0 0 1 1 2 1 1 1 4
79 บ้านจอเจริญ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
80 ป่ายางหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
82 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 0 0 2 3 2 2 7
83 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
84 บ้านป่ายางมน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
85 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
87 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 เทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านร่องเผียว 0 0 0 0 1 5 1 4 7
90 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
91 บ้านดอยงาม 0 0 0 0 1 1 2 4 4
92 ธารทิพย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
93 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
94 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
95 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
96 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
97 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 อนุบาลหทัยชนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
101 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
102 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
103 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
104 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านโป่งฮึ้ง 0 0 0 0 0 1 4 4 5
106 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
107 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
114 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
115 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 153 136 451 543 338 214 298 1,095