สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 21 17 9 47 48 16 4 7 68
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 20 17 11 48 47 12 2 3 61
3 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 10 7 3 20 21 8 3 5 32
4 บ้านหัวดอย 9 8 5 22 20 6 3 5 29
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 8 14 3 25 30 8 8 9 46
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 6 5 8 19 20 8 14 11 42
7 บ้านรวมมิตร 6 0 3 9 15 11 6 8 32
8 บ้านห้วยหมากเอียก 5 3 6 14 17 2 7 1 26
9 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 3 2 10 6 12 6 7 24
10 ดอยลานพิทยา 5 2 4 11 16 7 3 7 26
11 บ้านโป่งน้ำร้อน 5 1 2 8 7 2 1 1 10
12 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 4 7 4 15 18 10 1 0 29
13 แม่ยาววิทยา 4 3 3 10 12 8 3 7 23
14 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 4 3 2 9 15 9 6 6 30
15 บ้านป่าสักไก่ 4 3 2 9 9 3 5 0 17
16 บ้านร่องปลาขาว 4 2 0 6 6 3 1 4 10
17 บ้านร่องบัวลอย 4 1 1 6 6 2 0 0 8
18 บ้านเมืองชุม 4 0 0 4 4 4 2 2 10
19 บ้านปงเคียน 3 3 6 12 13 2 6 6 21
20 บ้านป่าซาง 3 3 2 8 7 4 6 8 17
21 บ้านห้วยชมภู 3 1 5 9 11 1 3 7 15
22 บ้านเวียงเดิม 3 1 1 5 8 2 6 2 16
23 บ้านดอน 3 0 4 7 4 11 6 5 21
24 บ้านห้วยห้างป่าสา 3 0 0 3 4 3 0 1 7
25 เวียงแก้ววิทยา 2 8 4 14 12 5 3 6 20
26 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 2 0 4 3 3 3 0 9
27 บ้านทุ่งหลวง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
28 บ้านสันต้นขาม 2 1 0 3 2 6 1 2 9
29 บ้านโป่ง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
30 บ้านเวียงชัย 2 0 0 2 3 3 2 0 8
31 บ้านปุยคำ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
32 บ้านสมานมิตร 2 0 0 2 3 1 1 0 5
33 ผาขวางวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านน้ำลัด 1 4 3 8 7 4 2 0 13
35 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 4 2 7 10 2 3 4 15
36 บ้านนางแลใน 1 4 2 7 10 2 2 4 14
37 อนุบาลดงมหาวัน 1 4 0 5 9 1 3 3 13
38 บ้านจะคือ 1 3 3 7 9 3 1 3 13
39 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1 3 2 6 7 11 1 10 19
40 บ้านป่าซางเหนือ 1 2 1 4 9 10 3 6 22
41 บ้านโป่งน้ำตก 1 2 1 4 4 2 0 1 6
42 บ้านดอยฮาง 1 2 1 4 4 1 1 0 6
43 อนุบาลเวียงชัย 1 2 0 3 3 7 2 6 12
44 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 1 1 3 5 7 4 3 6 14
45 เชียงรายวิทยาคม 1 1 2 4 8 5 3 3 16
46 บ้านขัวแคร่ 1 1 1 3 3 4 1 3 8
47 บ้านดงป่าเหมี้ยง 1 1 0 2 4 1 1 1 6
48 ห้วยพลูพิทยา 1 1 0 2 3 6 5 7 14
49 บ้านโป่งพระบาท 1 1 0 2 2 0 1 1 3
50 บ้านช่องลม 1 0 2 3 9 3 0 0 12
51 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1 0 1 2 3 4 2 4 9
52 แม่มอญวิทยา 1 0 0 1 4 4 4 3 12
53 บ้านแม่กรณ์ 1 0 0 1 3 4 0 4 7
54 บ้านหนองหม้อ 1 0 0 1 2 5 4 1 11
55 บ้านริมลาว 1 0 0 1 2 0 0 3 2
56 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านค่ายเจริญ 1 0 0 1 1 2 2 1 5
58 ร่องเบ้อวิทยา 1 0 0 1 1 2 2 0 5
59 บ้านป่าก๊อ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
60 บ้านเวียงกือนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
61 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
63 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโป่งฮึ้ง 1 0 0 1 0 1 6 4 7
65 บ้านกกน้อยวิทยา 0 3 2 5 4 1 3 3 8
66 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 2 5 7 7 8 3 7 18
67 บ้านปางคึก 0 2 3 5 6 3 1 5 10
68 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 2 3 5 4 7 2 3 13
69 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 2 1 3 5 11 5 10 21
70 อบจ.เชียงราย 0 2 0 2 6 9 5 11 20
71 สหศาสตร์ศึกษา 0 1 2 3 5 3 2 0 10
72 บ้านนางแล 0 1 2 3 4 3 1 4 8
73 มารีย์รักษ์ 0 1 2 3 4 1 5 4 10
74 บ้านโป่งเกลือ 0 1 2 3 3 6 1 5 10
75 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 1 2 3 1 1 0 5
76 บ้านปางขอน 0 1 1 2 2 1 0 1 3
77 อนุบาลหัวฝาย 0 1 1 2 1 3 1 1 5
78 อนุบาลห้วยสัก 0 1 0 1 3 4 1 1 8
79 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 2 2 1 2 5
80 บ้านร่องเผียว 0 1 0 1 1 8 2 4 11
81 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
82 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 1 0 1 1 0 1 1 2
83 บ้านทรายงาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านห้วยขม 0 0 2 2 1 0 1 1 2
85 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
86 ร่องหวาย 0 0 1 1 2 2 2 1 6
87 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 1 1 2 1 1 3 4
88 บ้านจำบอน 0 0 1 1 2 1 1 1 4
89 บ้านจอเจริญ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
90 ป่ายางหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 บ้านบ่อทอง 0 0 1 1 1 0 2 3 3
92 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
93 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 0 0 2 3 2 2 7
94 บ้านป่ายางมน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 เทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
100 บ้านดอยงาม 0 0 0 0 1 1 2 4 4
101 ธารทิพย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
102 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
103 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
104 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
105 อนุบาลหทัยชนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
107 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
110 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
111 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
116 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 178 149 522 628 371 231 299 1,230