ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 95.18 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 76.88 เงิน 4
5 บ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 68.21 ทองแดง 5
6 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 67.04 ทองแดง 6
7 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 65.93 ทองแดง 7
8 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 65.24 ทองแดง 8
9 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 63.93 ทองแดง 9
10 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 58.91 เข้าร่วม 10
11 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 57.69 เข้าร่วม 11
12 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 57.25 เข้าร่วม 12
13 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 55.69 เข้าร่วม 13
14 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 50.99 เข้าร่วม 14
15 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 48.1 เข้าร่วม 15
16 บ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 47.69 เข้าร่วม 16
17 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 47.46 เข้าร่วม 17
18 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 43.74 เข้าร่วม 18
19 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 19
20 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 19
21 อบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 19

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 91.26 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 87.22 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82.28 ทอง 5
6 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 82.21 ทอง 6
7 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 82.05 ทอง 7
8 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 81.56 ทอง 8
9 บ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 81.45 ทอง 9
10 อบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81.38 ทอง 10
11 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81.09 ทอง 11
12 บ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 80.57 ทอง 12
13 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 13
14 วัดจอเจริญสุขุมวาท สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 13
15 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 13
16 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 78.86 เงิน 16
17 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 77.79 เงิน 17
18 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 77.11 เงิน 18
19 บ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 74.59 เงิน 19
20 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 74.45 เงิน 20
21 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73.71 เงิน 21
22 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 22
23 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 22

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81.74 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 44.48 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 43 เข้าร่วม 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 94.16 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 63.78 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 82.51 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 72.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 67.05 ทองแดง 4
5 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 66.07 ทองแดง 5
6 ธารทิพย์ สพป. เชียงราย เขต 1 64.68 ทองแดง 6
7 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 61.2 ทองแดง 7
8 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 59.36 เข้าร่วม 8
9 บ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 58.92 เข้าร่วม 9
10 ห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 58.75 เข้าร่วม 10
11 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 56.83 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 56.62 เข้าร่วม 12
13 บ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 54.53 เข้าร่วม 13
14 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 53.92 เข้าร่วม 14
15 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 53.89 เข้าร่วม 15
16 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 51.93 เข้าร่วม 16
17 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 51.31 เข้าร่วม 17
18 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 50.96 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 50.95 เข้าร่วม 19
20 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 48.33 เข้าร่วม 20
21 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 47.63 เข้าร่วม 21
22 บ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 46.65 เข้าร่วม 22
23 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 46.31 เข้าร่วม 23
24 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 44.56 เข้าร่วม 24
25 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 43.77 เข้าร่วม 25
26 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 42.38 เข้าร่วม 26
27 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 41.89 เข้าร่วม 27
28 บ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28
29 บ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28
30 ร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28
31 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28
32 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28
33 อบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 28

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 6
7 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 6
8 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 6
9 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9
10 บ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 10
11 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 10

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 84.2 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 87.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 71.9 เงิน 4
5 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 70.9 เงิน 5
6 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 81.5 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.5 ทอง 4

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 7
8 อนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8
9 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10
11 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11
12 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 12
13 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 13
14 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 14
15 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16
17 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 17
18 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 17

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 81.5 ทอง 4
5 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.5 ทอง 5
6 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 80.5 ทอง 5
7 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75.5 เงิน 7
8 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 75.5 เงิน 7
9 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 72.75 เงิน 9
10 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.75 เงิน 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 73.75 เงิน 4
5 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 73.75 เงิน 4
6 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6
8 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6
9 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6
10 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6
11 บ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 11
12 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 12

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4
5 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7
8 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8
9 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 9

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ