เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
หัวข้อการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป4-6
หัวข้อการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป4-6 
 1. เชียงรายบ้านเรา 
 2. ธรรมชาติแสนสวย
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 11:06 น.
หัวข้อการแข่งขัน Paint เรียนร่วม
เพิ่มเติมหัวข้อ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (paint) ม1-3 เรียนร่วม
 1. เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเชียน
 2. รักษาน้ำรักษาป่า
 3. เด็กไทยห่างไกล ยาเสพติด
 4. ความสามัคคี
 5. เศรษฐกิจพอเพียง
 6. ในหลวงของปวงประชา


วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13:15 น.
แก้ไขเพิมเติมหัวข้อการแข่งขัน ปฐมวัย
ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ฯ
รายการ วาดภาพระบายสี  ปฐมวัย จากจำนวน 5 หัวข้อการแข่งขันเป็น 3 หัวข้อการแข่งขัน ดังนี้
 1.  โรงเรียนของฉัน
 2.  บ้านของฉัน
 3.  ธรรมชาติสวยงาม
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.
แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อการแข่งขัน
ตามที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ จะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 โดยได้มีการปรุบปรุงเปลี่ยนเปลง หัวข้อ แข่งขัน ดังนี้ เพลงคุณธรรม แก้ไขเป็น ให้มีคุณธรรม 8 ประการ อยู่ในเนื้อเพลง (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า 1 ประการ) จากเดิม เพลงที่นำเสนอต้องมีคุณธรรมทั้ง 8 ประการ อยู่ในเนื้อเพลง
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 17:33 น.
รายละเอียด และ หัวข้อการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันทุกรายการแข่งขัน

ตามที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ จะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 โดยได้มีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดประกอบการแข่งขัน ดังนี้
         
         หัวข้อ การแข่งขัน
         สิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียม
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 12:18 น.
รายละเอียดสนามแข่งขัน
สนามแข่งขัน สำนักงานเขต
สนามแข่งขันอนุบาลพาน
สนามแข่งขัน ม.ราชมงคล พาน

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่กาารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี สนามแข่งขัน 5 สนามแข่งขัน คือ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ม.ราชมงคลพาน  โรงเรียนอนุบาลพาน  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์   โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
  
   ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ติดตามสถานที่แข่งขัน อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบก่อนทำการแข่งขัน เพราะอาจมีการปรัปเปลี่ยน  สถานที่แข่งขันตามความเหมาะสม
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:52 น.
เกณฑ์การแข่งขัน ดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกที่นี่เพื่อดาว์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน หรือ

https://docs.google.com/file/d/0B91lPlGlve_6UldxVzZHQkFRSGc/edit

เกณฑ์ในการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ระดับประภมศึกษา ป1-6 และระดับมัธยม ม1-3 ของสำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึงเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
    โดยจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ โรงเรียนสามารถเข้่าร่วมการแข่งขันโดยทั้งนี้ไม่มี การแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 11:02 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน
ด้วย สพฐ.แจ้งกำหนดการแข่งขันจากเดืมที่กำหนกลู่การแข่งขันเป็น 4 ลู่ คือ 1 ปฐมวัย 2 ประถม 3มัธยมต้นและขยายโอกาส 4 มัธยมปลาย ล่าสุดปรับลู่การแข่งขันใหม่ดังนี้ 1 ปฐมวัย 2 ประถม 3 ขยายโอกาส 4 มัธยมต้น 5 มัธยมปลาย จึงทำให้การจัดการแข่งขันแยกขาดออกจากกัน ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย แข่งขันร่วมกับ สพม ส่วน สังกัดอื่นๆ ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น แข่งรวมกับโรงเรีบยขยายโอกาส
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:15 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 197
จำนวนทีม 2,094
จำนวนนักเรียน 4,666
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,805
จำนวนกรรมการ 720
ครู+นักเรียน 7,471
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,191
ประกาศผลแล้ว 214/217 (98.62%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 179
เดือนนี้ 457
เดือนที่แล้ว 562
ปีนี้ 5,991
ทั้งหมด 192,833