หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 ห้อง อ2/3 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 ห้อง อ1/3-1/4 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]