หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป2/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป2/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง ห้องอบรมจริยธรรม 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง อบรมจริยธรรม 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 102/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 102/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 19 ก.ย. 2557 9.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]