หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ห้อง ประชุม slope 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ห้อง เวที 2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ประชุม slope 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง media 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง media 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ห้องฉายภาพยนต์ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องประชุม 2 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ห้้องฉายภาพยนต์ 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 6 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 6 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ วัดป่าซาง ห้อง วัดป่าซาง 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]