หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 11.00-12.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 11.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 10.00 - 11.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม slope 19 ก.ย. 2557 13.00 - 14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]