หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 48 32 71.11% 9 20% 2 4.44% 2 4.44% 45
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 46 25 54.35% 12 26.09% 7 15.22% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 36 22 62.86% 9 25.71% 4 11.43% 0 0% 35
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 21 50% 18 42.86% 1 2.38% 2 4.76% 42
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 41 19 46.34% 14 34.15% 3 7.32% 5 12.2% 41
6 โรงเรียนร่องธารวิทยา 41 19 48.72% 13 33.33% 5 12.82% 2 5.13% 39
7 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 28 19 67.86% 3 10.71% 3 10.71% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 35 18 51.43% 12 34.29% 1 2.86% 4 11.43% 35
9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 46 17 50% 9 26.47% 4 11.76% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 37 16 50% 11 34.38% 3 9.38% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 27 16 61.54% 5 19.23% 4 15.38% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 31 15 50% 8 26.67% 5 16.67% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนบ้านวาวี 28 15 60% 7 28% 2 8% 1 4% 25
14 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 33 14 45.16% 12 38.71% 4 12.9% 1 3.23% 31
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 31 14 48.28% 9 31.03% 5 17.24% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 28 14 50% 5 17.86% 6 21.43% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 29 14 51.85% 3 11.11% 5 18.52% 5 18.52% 27
18 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 35 13 38.24% 12 35.29% 6 17.65% 3 8.82% 34
19 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 24 13 54.17% 9 37.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 25 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
21 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 23 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 21 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 30 11 36.67% 7 23.33% 8 26.67% 4 13.33% 30
24 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 17 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 26 9 36% 12 48% 2 8% 2 8% 25
27 โรงเรียนบ้านโป่งนก 25 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 3 13.04% 23
28 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 30 8 27.59% 13 44.83% 5 17.24% 3 10.34% 29
30 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 24 8 33.33% 12 50% 2 8.33% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 19 8 42.11% 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 34 7 21.21% 11 33.33% 10 30.3% 5 15.15% 33
33 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 7 36.84% 8 42.11% 2 10.53% 2 10.53% 19
34 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 23 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
35 โรงเรียนวัฒนศึกษา 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านโป่ง 15 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 18 6 35.29% 9 52.94% 0 0% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
45 โรงเรียนเซนต์ มารีอา 23 6 27.27% 5 22.73% 6 27.27% 5 22.73% 22
46 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 16 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 17 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 16 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 19 5 26.32% 12 63.16% 2 10.53% 0 0% 19
55 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 16 5 35.71% 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 17 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนบ้านป่าบง 15 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
59 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนสันหนองควาย 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
62 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 16 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 14 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านเลาลี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 17 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 17 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
73 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
74 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
77 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 13 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
78 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 16 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 14
79 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านแม่ผง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนสันกลางวิทยา 17 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 16
86 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
87 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 10 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านดินดำ 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
90 โรงเรียนบ้านศาลา 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
91 โรงเรียนบ้านแม่พุง 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านร้องบง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนริมวัง ๒ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
97 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านกล้วย 14 2 14.29% 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
104 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 14 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
105 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 11 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
107 โรงเรียนบ้านดอนสลี 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
108 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
115 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านขุนลาว 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านลังกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนริมวัง ๑ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 10 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านป่าตึง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 16 1 6.67% 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
126 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
133 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านสันสลี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้านปอเรียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านต้นยาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านป่าคา 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
145 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านสันติวัน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านปางหลวง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านสันผักแค 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านสิบสอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนบ้านสัน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
177 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนบ้านปางหก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]