หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 3 2
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 15 5
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 13 48 21
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 36 72 38
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 14 24 22
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 37 69 40
7 010 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 5 10 5
8 011 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 19 43 27
9 012 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 8 18 14
10 014 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 8 13 10
11 015 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 6 14 9
12 013 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 28 65 38
13 021 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 41 20
14 023 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 16 30 18
15 024 โรงเรียนบ้านกล้วย 14 33 20
16 025 โรงเรียนบ้านขุนลาว 5 9 5
17 026 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1 6 3
18 027 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 1 1 0
19 028 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 3 3 3
20 033 โรงเรียนบ้านดง 1 3 2
21 030 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 16 7
22 031 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 14 26 18
23 032 โรงเรียนบ้านดงเวียง 0 0 0
24 034 โรงเรียนบ้านดอนสลี 11 15 13
25 035 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 46 111 49
26 036 โรงเรียนบ้านดินดำ 13 34 18
27 038 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 3 8 5
28 039 โรงเรียนบ้านต้นยาง 3 4 4
29 040 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 9 5
30 042 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 13 31 23
31 043 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 11 63 25
32 044 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 3 14 5
34 045 โรงเรียนบ้านปอเรียง 2 4 3
35 047 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 5 15 10
36 049 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 0 0 0
37 050 โรงเรียนบ้านปางหก 1 2 2
38 051 โรงเรียนบ้านปางหลวง 2 2 2
39 053 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 12 30 17
40 052 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1 2 2
41 048 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 8 2
42 046 โรงเรียนบ้านป่าคา 4 4 4
43 056 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 13 20 16
44 060 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 6 5
45 061 โรงเรียนบ้านป่าตึง 2 6 4
46 062 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 5 5
47 059 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 13 22 13
48 063 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 7 9 7
49 064 โรงเรียนบ้านป่าบง 15 32 15
50 065 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 12 20 12
51 067 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 6 3
52 068 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 6 3
53 069 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 3 8 5
54 071 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 4 7 6
55 066 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 4 3
56 070 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 2 6 4
57 054 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 16 35 27
58 055 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 3 3
59 057 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 11 23 14
60 058 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 96 67
61 080 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 11 10
62 079 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 12 10
63 081 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 17 35 20
64 083 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 7 11 9
65 082 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 6 25 6
66 104 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 5 10 8
67 105 โรงเรียนบ้านร้องบง 7 9 9
68 106 โรงเรียนบ้านลังกา 3 8 4
69 108 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 24 55 39
70 109 โรงเรียนบ้านวาวี 28 64 43
71 110 โรงเรียนบ้านศาลา 12 20 11
72 111 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 9 27 15
73 122 โรงเรียนบ้านสัน 2 7 2
74 112 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 13 25 15
75 113 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 2 16 2
76 117 โรงเรียนบ้านสันติวัน 3 5 4
77 114 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 2 2 2
78 115 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 9 5
79 116 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 3 8 5
80 118 โรงเรียนบ้านสันผักแค 3 6 3
81 119 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 15 7
82 120 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 5 21 9
83 121 โรงเรียนบ้านสันสลี 3 5 4
84 123 โรงเรียนบ้านสิบสอง 1 3 0
85 126 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 1
86 127 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
87 128 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 17 11
88 129 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 3 14 3
89 125 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 2 2 2
90 130 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
91 145 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 11 9
92 131 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 0 0 0
93 132 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0
94 134 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 24 46 29
95 138 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 10 4
96 137 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 7 17 14
97 136 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 13 9
98 139 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 7 24 9
99 140 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 8 16 8
100 141 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 16 78 37
101 142 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 9 16 9
102 143 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0
103 144 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 10 32 16
104 135 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 8 16 10
105 133 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 31 85 38
106 150 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 10 15 10
107 029 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 4 4 4
108 037 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 13 39 21
109 084 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 16 36 27
110 107 โรงเรียนบ้านเลาลี 9 21 13
111 146 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1 3 1
112 089 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1 3 2
113 091 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 14 31 24
114 092 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 4 3
115 093 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 1 1 1
116 094 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 10 20 15
117 095 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 11 26 15
118 096 โรงเรียนบ้านแม่ผง 5 17 12
119 097 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 10 14 9
120 098 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2
121 099 โรงเรียนบ้านแม่พุง 9 10 10
122 101 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 6 31 13
123 103 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 6 7 7
124 102 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 3 6 6
125 090 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 4 4 4
126 087 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 2 4 2
127 085 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0
128 088 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 5 8 7
129 086 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 2 2
130 100 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 2 6 4
131 124 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 0 0 0
132 072 โรงเรียนบ้านโป่ง 15 29 24
133 075 โรงเรียนบ้านโป่งนก 25 58 32
134 076 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 5 10 8
135 077 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 18 39 30
136 074 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 26 61 30
137 078 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 23 37 26
138 073 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 16 39 18
139 151 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 17 37 22
140 148 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 33 60 36
141 149 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 15 12
142 147 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 6 9 8
143 153 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 11 25 17
144 156 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 34 78 39
145 154 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 35 74 48
146 155 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 23 58 26
147 162 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 46 104 62
148 165 โรงเรียนริมวัง ๑ 3 9 3
149 166 โรงเรียนริมวัง ๒ 7 9 8
150 164 โรงเรียนร่องธารวิทยา 41 77 62
151 175 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 21 52 21
152 176 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 16 26 26
153 178 โรงเรียนสันกลางวิทยา 17 34 24
154 179 โรงเรียนสันหนองควาย 16 27 19
155 180 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 28 94 47
156 181 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 30 59 35
157 184 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 15 33 19
158 186 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 11 18 12
159 191 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 41 83 64
160 187 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 19 45 23
161 188 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 16 36 25
162 189 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 8 17 10
163 002 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 27 62 32
164 003 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 3 10 3
165 172 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 17 23 22
166 173 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 48 164 81
167 174 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 12 29 14
168 157 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 11 16 11
169 158 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 2 2 2
170 159 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 35 75 46
171 160 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 31 51 44
172 168 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 17 35 26
173 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 29 98 40
174 001 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 25 60 39
175 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 17 24 17
176 152 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
177 163 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 22 16
178 169 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 11 21 15
179 170 โรงเรียนวัฒนศึกษา 13 37 14
180 190 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 11 5
181 177 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 30 43 41
182 182 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 14 23 17
183 183 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 1 3 1
184 185 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 1
185 192 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 2 4 2
186 193 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 0 0 0
187 167 โรงเรียนเซนต์ มารีอา 23 57 26
188 194 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 8 14 8
189 195 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
190 196 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 3 3 3
191 016 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 0 0 0
192 017 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 10 25 13
193 018 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 14 23 20
194 019 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
195 161 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0
196 171 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 10 19 16
197 197 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน 1 3 1
รวม 2094 4666 2805
7471

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]