หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอกชัย ภาบไชย ผอ สพป ชร2 ผู้อำนวยการ  
2 อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ  
3 จุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ  
4 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ  
5 สุดา กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
6 นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
7 นายสุรัตน์ สรวงสืงห์ ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
8 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
9 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
10 นายสุรพล ยังวัฒนา ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
11 นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
12 นางเปรมจิต ชมชื่น ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
13 นางนภัทร จันทรา ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
15 นางเสาวลักษ์ นันชัยบัว ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
16 นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  
17 นายศิลป์ชัย ขัยดาวงค์ ศึกษานิเศก์ กรรมการอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]