รายละเอียด และ หัวข้อการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันทุกรายการแข่งขัน

ตามที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ จะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 โดยได้มีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดประกอบการแข่งขัน ดังนี้
         
         หัวข้อ การแข่งขัน
         สิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียม
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 12:18 น.