รายละเอียดสนามแข่งขัน
สนามแข่งขัน สำนักงานเขต
สนามแข่งขันอนุบาลพาน
สนามแข่งขัน ม.ราชมงคล พาน

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่กาารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี สนามแข่งขัน 5 สนามแข่งขัน คือ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ม.ราชมงคลพาน  โรงเรียนอนุบาลพาน  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์   โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
  
   ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ติดตามสถานที่แข่งขัน อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบก่อนทำการแข่งขัน เพราะอาจมีการปรัปเปลี่ยน  สถานที่แข่งขันตามความเหมาะสม
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:52 น.