ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน