ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นง้าว สพป. เชียงราย เขต 2 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 51 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน