ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 62.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน