ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน