ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 77.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 72.33 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน