ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง สพป. เชียงราย เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 37 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 30 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ สพป. เชียงราย เขต 2 29 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอบต.เมืองพาน สพป. เชียงราย เขต 2 28 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน