ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. เชียงราย เขต 2 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 29 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 29 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 27 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นยาง สพป. เชียงราย เขต 2 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนริมวัง ๒ สพป. เชียงราย เขต 2 16 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน