ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 51 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน