ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 81.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน