ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน