ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 85.67 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน