ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. เชียงราย เขต 2 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 28 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 24 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน