ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนริมวัง ๒ สพป. เชียงราย เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 36 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 30 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 26 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านสัน สพป. เชียงราย เขต 2 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 22 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน