ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.67 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน