ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน