ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน