ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน