ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงราย เขต 2 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 79.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต 2 68.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 67.33 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน