ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต 2 88.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 86.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 85.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 83.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 81.9 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 79.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 78.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 78.3 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 76.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 74.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน