ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน