ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นยาง สพป. เชียงราย เขต 2 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 2 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 72.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 66.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 65.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 64.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต 2 63.66 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน