ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน