ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน