ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 72.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 68.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 65.93 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน สพป. เชียงราย เขต 2 65.78 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น สพป. เชียงราย เขต 2 60.98 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 59.11 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 55.43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 53.84 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 53.22 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 52.84 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. เชียงราย เขต 2 45.13 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สพป. เชียงราย เขต 2 44.99 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอบต.เมืองพาน สพป. เชียงราย เขต 2 44.81 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 43.23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 42.74 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 34.11 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสันติวัน สพป. เชียงราย เขต 2 26.93 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน