ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน