ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน