ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน