ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 70.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 68.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 67.66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 66.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 65.33 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน