ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ผง สพป. เชียงราย เขต 2 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต 2 74.67 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน