ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน