ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน