ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
17 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  
18 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน