ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนลาว สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอบต.เมืองพาน สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน