ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 74.66 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน