ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 78.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 77.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 72.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน