ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน